Kaj pomeni biološka zaščita?

Vse izkušene kmetovalce in vrtnarje biološka zaščita najverjetneje najprej asociira na biološko zaščito rastlin. Ta pa je zagotovo asociacija na ekološko pridelovanje oziroma kmetovanje. Večina je prepričanih, da je to zagotovo najučinkovitejši način pridelovanja rastlin. Biološka zaščita oziroma biološka sredstva pa so nujen del takšnega kmetovanja, saj se za pridelke ne zanimajo le pridelovalci, temveč v veliki meri tudi najrazličnejši škodljivci.

Različne metode uničevanja škodljivcev

Biološka zaščita je le ena od učinkovitih metod, ki se uporabljajo pri uničevanju škodljivcev pridelka. Znane so še druge metode, na primer agrotehnična, fizikalno-mehanska, kemijska.

Ključno pri uporabi agrotehnične metode je izbira sadilnega materiala. Pri takšnem načinu uničevanja je treba obdelati zemljo, kar hitro lahko pripelje do kar precej poslabšanja habitatnih pogojev najrazličnejših škodljivcev. K ugodni kalivosti semena ter k razvoju rastlin zagotovo ugodno vpliva pravočasna setev. To povečuje odpornost na poškodbe pridelka.

Pri fizikalno-mehanski metodi gre za vključevanje uničevanja škodljivcev in povzročiteljev različnih vrst bolezni na rastlinah. Zbiranje žuželk poteka ročno, in sicer z uporabo različnih vrst pasti in drugih ustreznih naprav. Čeprav je tehnika tovrstne metode precej zamudna, pridelovalci včasih nimajo druge izbire. Pri kemijski metodi se uporabljajo strupi, ki jih imenujemo pesticidi. Izjemnega pomena je, da imamo pri uporabi takšne metode določena znanja. K tej metodi se praviloma zatečemo, ko res ni druge ustrezne rešitve pred škodljivci.

Različne vrste bioloških sredstev za varstvo rastlin

Biološka zaščita rastlin je zagotovo med najbolj zdravimi in najvarnejšimi metodami. Sredstva za zaščito pred škodljivci so namreč popolnoma varna tako za ljudi kot za okolje, ker vsebujejo samo naravne sestavine.

Med biološka sredstva za zaščito pridelka pred škodljivci lahko na primer uvrščamo žive mikroorganizme in zeliščne dodatke z določenimi lastnostmi.