Multi K Mg kristal

 • Multi – K Mg se uporablja za dognojevanje preko fertigacije ter foliarno
 • Hitro dostopna oblika dušika, ter kalija
 • kristalna oblika je povsem vodotopna
 • gnojilo vsebuje minimalno balasta, saj je praktično kemijsko čista spojina
 • gnojilo se uporablja za vse vrste rastlin


 • ugnojilo ne vsebuje klora
 • SESTAVA:
  • dušik (skupni): 12 %
  • Nitratni dušik: 12 %
  • kalij (K2O): 43 %
  • (magnezij (MgO): 2 %)