Calciorganico

Lastnosti:

 • Calcorganico® (v obliki pelet) je idealna rešitev za povečanje rodnosti kislih tal in je primerno gnojilo za rastline, ki imajo večje potrebe po kalciju. Posebno priporočljiv za uporabo na slanih tleh.
 • 40% tega izdelka sestavlja humificirana organska osnova, narejena iz mešanice izbranih gnojil.
 • Calcorganico® je sestavljen iz humusa, ki je direktno aktiven v tleh, pridobljenega iz mešanic izbranih humificiranih gnojil (gnoj goveda in perutnine), ki so bili izpostavljeni postopku fermentacije – humifikacije približno 8 – 9 mesecev.
 • Izdelek ni umetno sušen (z uporabo peči ali vročega zraka).
 • Dodatek fino mletih kalcijevih komponent daje hiter učinek, če se veže v tleh. Uravnovesi in nevtralizira tla, ter zagotavlja ustrezen pH. Njegovo delovanje je učinkovito zaradi prisotnosti organskih rudninskih primesi, ki so biološko aktivne.


Sestava:

 • Skupni organski dušik (N) 1 – 1,5%
 • Skupni magnezijev oksid (MgO) 7%
 • Organski ogljik (C) biološkega izvora 12-14%
 • Humificirana organska snov 22-24%
 • Granule (100% manjše kot 6 mm)
 • pH 7,5
 • Skupaj kalcijev karbonat (CaCO3) 40%
 • Pakiranje:
  • 25kg, 500 kg;
 • PRIPOROČENO GNOJENJE:
  • Večje korekcije 1500 – 2000 kg/ha
  • Vzdrževanje 1000 – 1200 kg/ha
  • DOGNOJEVANJE KALCIJA ODMEREK
  • Vrtnine 700-900 kg/ha
  • Sadno drevje 800-900 kg/ha
  • Krma 700-800 kg/ha
  • Ekstenzivne kulture, žita 600-800 kg/ha