BORNEO F1

  • Srednje pozni hibrid
  • Zelo kvalitetna luska
  • Oblikuje pravilno okrogle čebule
  • Primerna za skladiščenje


  • Močan koreninski sistem
  • Srednje občutljiva na bolezni
  • Barva ovoja je privlačna posebno v fazi prodaja direktno iz polja

Kategoriji: ,