Limka

  • visok ploščat fižol
  • stroki intenzivnejše zelene barve
  • dolžina stroka 22-24 cm
  • širina stroka 22 mm
  • pridelava na prostem
  • odporen: BCMV: V1
  • zgodnja sorta
  • seme bele barve
  • bela barva cveta

Kategoriji: ,